Zřícenina skalního hradu Vranov, Pantheon Malá Skála

Archeologický výzkum dokládá existenci hradu pouze v 15. století, nicméně se nedá vyloučit, že na některých skalních blocích stály budovy už dříve. Ostatně obec Vranov je poprvé zmiňována roku 1382, kdy patřila pod dominikánský klášter v Turnově.

Pantheon Malá Skála

Hrad byl vystavěn pravděpodobně na počátku 20. let 15. století, z let 1422 a 1425 o něm pochází první jisté zmínky. Tehdy jej vlastnili Heníček ze Skály a jeho otec Heník Štěpanický z Valdštejna a na Vranově. Ostatně Valdštejnům patřil po celé 15. století. Za Heníčkova syna v letech 1453-1487 se stal baštou husitství v oblasti a zažíval svůj největší rozkvět. Roku 1538 však panství koupil Jan z Vartemberka, jenž o hrad ztratil zájem. V průběhu 16. století hrad zpustl a ke vzkříšení došlo až v době romantismu v 19. století. V roce 1802 se novým majitelem panství Malá Skála stal Franz Zacharias Römisch, jenž jej odkoupil od Desfoursů. Ten zde nechat vybudovat Pantheon, kde oslavoval různé historické osobnosti. Ovšem ani ten se nedochoval v plném rozsahu. Dnes celý objekt vlastní obec Malá Skála.

Vranov

V době svého vzniku hrad vyhovoval všem obranným požadavkům té doby, neboť při jeho stavbě bylo použito skupiny pískovcových skalisek spadajících na všech stranách téměř svisle do údolí řeky Jizery. Podle zářezů a drážek ve skalních stěnách lze soudit, že obytné budovy na Vranově byly především dřevěné, a proto se zachovala pouze sklepení vytesaných ve skále. Do hradu se vstupovalo postupně dvěma opevněnými branami.

Zřícenina skalního hradu Vranov, Pantheon Malá Skála
Sdílení
Please wait...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *