Štěpanice a Benecko

0

Zdarma stáhnout (Přispějte mi na další projekty) ve vysokém rozlišení.

Chcete-li mě sledovat i na YouTube, přihlaste se k odběru.

Stáhnout

Dolní Štěpanice jsou část obce Benecko v Krkonoších v okrese Semily v Libereckém kraji. Osada je nachází v údolí ve tvaru Y, tvořeného soutokem potoka Cedronu a říčky Jizerky. Osada (spolu s Horními Štěpanicemi) byla založena pravděpodobně v rámci markvartické kolonizace Podkrkonoší, věrohodné historické prameny ale chybí. Za historické datum založení se pokládá rok 1304, kdy byl 28. července předán do užívání štěpanický hrad Janovi z Valdštejna. Jméno osady je odvozeno od jména vůdce kolonizační družiny, vladyky Štěpána (Ščepána). Oba vodní toky u osady sloužily k pohonu mlýnů a podél obou toků vedou i cesty. Podél Jizerky vede silnice vybudovaná ve 30. letech 20. století spojující Jilemnici s hřebenovými partiemi Západních Krkonoš (tzv. Masarykova horská silnice, sloužící k výstavbě opevnění) a podél Cedronu vede silnice č. 28624 na Benecko. Osada (spolu s Dolními Štěpanicemi) byla založena pravděpodobně v rámci markvartické kolonizace Podkrkonoší, věrohodné historické prameny ale chybí. Za historické datum založení se pokládá rok 1304, kdy byl 28. července předán do užívání štěpanický hrad Janovi z Valdštejna. Jméno osady je odvozeno od jména vůdce kolonizační družiny, vladyky Štěpána (Ščepána). Štěpanický hrad byl postaven Zdeňkem Markvartem z Hruštice brzy po dokončení hradu Waldenstein v Českém ráji (1280). Štěpanický hrad byl budován jako sídlo Zdeňkova syna Jana (již z Valdštejna). Na Jana též král Václav II. převedl Zdeňkovy výsady a práva. Hrad sloužil jako jedno z hlavních středisek osídlení Podkrkonoší, za druhé středisko lze považovat oblast Vysocka, kde Valdštejnové na skalním ostrohu na Jizerou vybudovali sesterský hrad Vysoký (přejmenovaný později na Nístějka). Na místě štěpanického hradu se v současné době nacházejí pouze rozvaliny, částečně rekonstruované z prostředků obce Benecko, která za tímto účelem založila nadaci. Horní Štěpanice jsou zajímavé i zachovalou lidovou architekturou s roubenými chalupami z krčků (zdivo je tvořeno krátkými kuláči, nikoliv typickými dlouhými trámy) a farním kostelem Nejsvětější Trojice.

Sdílení
Please wait...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *