Rozcestník Plakánek

6

Zdarma stáhnout obrázek pro volné využití.

Pomohl jsem vám? Přispějte mi na kafe.

Stáhnout obrázek

Přírodní rezervace Údolí Plakánek byla vyhlášena roku 1990 a nachází se na pomezí okresů Mladá Boleslav a Jičín mezi vesnicemi Podkost, Vesec u Sobotky, Střehom a Dobšín. Předmětem ochrany je údolí s pískovcovými skalními okraji a věžemi, mokřadními loukami a fragmenty lužních společenstev, suťových lesů, reliktních skalních borů a acidofilních a borových doubrav. Současné biotopy nahradily v dávné minulosti původní rozsáhlé jasano-olšové lužní lesy. Chráněné území je v péči AOPK ČR – regionálního pracoviště Liberecko.

Název Plakánek pochází již ze 17. století podle rodiny Plakánků, kteří v této oblasti pálili uhlí a od toho měli “uplakané” oči.

V roce 2015 došlo v rezervaci k nešetrnému kácení dřeva na území v rozporu s předepsaným postupem dle plánu péče, čímž bylo chráněné území poškozeno.

Hlavní údolí zvané též Střehomský Plakánek vyhloubila říčka Klenice, kterou zde též napájí několik pramenů vyvěrajících ze skal a úbočích. V jižní části údolí se nachází rybník Obora neboli Pilský. Nedaleko od rybníka dál na jih ústí do hlavního údolí Plakánku boční údolí zvané Vesecký Plakánek (někdy též Malý Plakánek), jenž utvořil Vesecký potok, přitékající již podle názvu od Vesce. V tomto skalnatém údolí je zachováno několik starých lomů, kde se získával kvalitní pískovec pro stavební účely. Severní zakončení Střehomského Plakánku tvoří hrad Kost a za ním se údolí již nazývá Prokopské a směřuje k Libošovicím.

V přírodní rezervaci Údolí Plakánek roste mnoho zajímavých i chráněných druhů rostlin jako jsou: kosatec žlutý (Iris pseudacorus), silenka dvoudomá (Silene dioica), upolín nejvyšší (Trollius europaeus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) nebo bledule jarní (Leucojum vernum). Na jediném místě v České republice se tu vyskytuje lysá forma knotovky červené (Melandrium rubrum), kterou poprvé v roce 1853 popsal lékárník W.J.Sekyra z Mnichova Hradiště.

V lesích s dominujícími jehličnatými stromy žijí např. výr velký (Bubo bubo), poštolka obecná (Falco tinnunculus), krkavec velký (Corvus corax), čolek horský (Triturus alpestris), užovka obojková (Natrix natrix) a skokan štíhlý (Rana dalmatina). Na hradě Kost zimuje kriticky ohrožený druh netopýra vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).

Hrad Kost – Hrad je ukryt mezi okolními kopci, byl postaven ve 14. století a nikdy nebyl dobyt.


Studánka Roubenka – Studánka s průzračnou vodou, oblíbené místo spisovatele Fráni Šrámka, který bydlel v Sobotce. Zmínky o studánce se objevují v jeho básních.


Poráň – Místo, kde bylo pravěké hradiště od 7. – 5. století př. n. l. až do 13. století. K hradišti náleželo mohylové pohřebiště, které se nachází nedaleko studánky Roubenka.


Vesec – Vesnice se zachovalou vesnickou architekturou a okrouhlou návsí. V obci je sousoší Nejsvětější Trojice.


Semtinská lípa – Je to památný strom při silnici mezi Sobotkou a Podkostí. Lípa byla zničena při silné bouři, ale v její blízkosti je již vysazen nový stromek.

Please wait...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *