Posed a hory, Háje nad Jizerou, Rybnice

Obec Háje nad Jizerou se nachází v okrese Semily, v Libereckém kraji, ve středu spojnice mezi městy Semily a Jilemnice, na březích řeky Jizery (Háje na levém břehu, ostatní části na pravém).

Rybnice nad Jizerou a okolí z výšky

Žije zde 688 obyvatel. Dříve, k 1. 3. 2001, bylo v obci trvale hlášeno 637 obyvatel, z toho 302 v osadě Dolní Sytová, 154 v osadě Rybnice, 125 v osadě Loukov a 67 v osadě Háje nad Jizerou. V současné době je v obci celkem 188 trvale obydlených domů a 127 rekreačních chalup.

Loukov je osada, část obce Háje nad Jizerou v okrese Semily. Nachází se asi 1 km na severozápad od Hájů nad Jizerou. Prochází zde silnice II/292. Je zde evidováno 63 adres. Trvale zde žije 136 obyvatel.

Sídlí zde římskokatolická farnost u kostela svatého Stanislava z Krakova, je zde hřbitov. Je tu též sídlo obecního úřadu Hájů nad Jizerou (v areálu základní školy).

V osadě je i sbor dobrovolných hasičů (v rámci obce jsou další dva SDH v Rybnici a v Dolní Sytové), vzniklý v roce 1912 oddělením od sboru Rybnice.

Loukov leží v katastrálním území Rybnice.

Žije zde 682 obyvatel. Dříve, k 1. 3. 2001, bylo v obci trvale hlášeno 637 obyvatel, z toho 302 v osadě Dolní Sytová, 154 v osadě Rybnice, 125 v osadě Loukov a 67 v osadě Háje nad Jizerou. V současné době je v obci celkem 188 trvale obydlených domů a 127 rekreačních chalup.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1636.

V minulosti se obec nazývala podle jiné své části Rybnice.

Obec leží u silnice č. 292 mezi Semily a Jilemnicí. Kromě místní linky v Hájích zastavují i některé dálkové autobusy.

Mimo území obce, v Horní Sytové, nedaleko osady Dolní Sytová na východním okraji území obce Háje, je železniční zastávka na regionální trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou.

Od roku 1960 je v obci místní lidová knihovna. V obci působí divadelní spolek Podhoran, TJ Sokol Dolní Sytová a menší spolky jako včelaři, svaz žen, myslivci, červený kříž.

V obci je jedna škola, a to Krakonošova ZŠ a MŠ Loukov. Škola vznikla v roce 1775, odkdy se vyučovalo na faře v Loukově. Škola působí ve staré budově z roku 1889, v nové budově z roku 1993 a v budově tělocvičny. V roce 1993 byla základní škola sloučena s mateřskou školou.

V roce 1875 navštěvovalo školu 160 dětí z vesnic Rybnice, Loukov, Bystrá a Háje nad Jizerou. V současné době 9 ročníků ZŠ působí v 7 třídách (dvě dvojice ročníků jsou spojené do společné třídy), které navštěvuje asi 100 dětí, MŠ navštěvuje kolem 20 dětí. Škola slouží pro celou obec, ale i pro sousední obec Bystrá nad Jizerou, mnozí žáci dojíždějí i ze vzdálenějších míst.

V Loukově sídlí římskokatolická farnost u kostela sv. Stanislava.

V obci jsou tři sbory dobrovolných hasičů: SDH Dolní Sytová, SDH Rybnice a SDH Loukov.

Hasičský sbor v Rybnici, sloužící též pro osady Loukov a Háje, byl založen roku 1892. Sbor vstoupil do Župní hasičské jednoty v Semilech. 15. července 1900 se v Rybnicích-Loukově konal 12. župní hasičský sjezd. Roku 1904 bylo postaveno nové hasičské skladiště, roku 1912 byla zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka, která sloužila až do roku 1947.

Roku 1912 byl založen samostatný hasičský sbor Loukov.

V letech 1920–1938 se rybnický hasičský sbor účastnil na stavbě pomníku padlým, byla vybudována nová požární zbrojnice a požární nádrž u Janatů. Roku 1929 sbor pořádal v Rybnicích župní sjezd.

V roce 1947 byla zakoupena první motorová stříkačka PS 8 od firmy Stratílek. V roce 1970 byl zakoupen automobil GAZ 69. V roce 1991 byla zakoupena přenosná motorová stříkačka PS 12 včetně krytého podvozku.

V roce 1953 byla vybudována nová požární nádrž. V letech 1963 a 1978 byly k požární zbrojnici vybudovány další přístavby pro kulturní činnost. V letech 1985–1986 byla vybudována nová požární zbrojnice a garáže.

V roce 1960 sestavil sbor první soutěžní družstvo.

Sbor vyvíjel a vyvíjí bohatou kulturní činnost. Podílel se též na zvelebování obce, například na stavbě asfaltové cesty do Rybnic, údržbě cest a veřejných prostranství, výstavbě oplocení hřbitova, opravě soch v obci, stavbě autobusových čekáren a instalaci houpaček, pomoc při výstavbě a údržbě obecního vodovodu v letech 1973–1978 atd.

Blízké obce a osady
Benešov u Semil na západě
Bystrá nad Jizerou na jihu
Peřimov a Víchová nad Jizerou na východě
Roprachtice za kopcem na severu

Loukov je osada, část obce Háje nad Jizerou v okrese Semily. Nachází se asi 1 km na severozápad od Hájů nad Jizerou. Prochází zde silnice II/292. Je zde evidováno 63 adres. Trvale zde žije 136 obyvatel.

Sídlí zde římskokatolická farnost u kostela svatého Stanislava z Krakova, je zde hřbitov. Je tu též sídlo obecního úřadu Hájů nad Jizerou (v areálu základní školy).

V osadě je i sbor dobrovolných hasičů (v rámci obce jsou další dva SDH v Rybnici a v Dolní Sytové), vzniklý v roce 1912 oddělením od sboru Rybnice.

Loukov leží v katastrálním území Rybnice o výměře 5,231556 km2.

Pamětihodnosti
Kostel sv. Stanislava
Kaple hřbitovní s ar. hřbitova, kříži a náhrobky
Základní škola a chudobinec čp. 35
Socha sv. Jana Nepomuckého
Kaplička nad kostelem sv. Stanislava, mezi objekty čp. 32 a čp. 15
Venkovská usedlost Harcubovo (čp. 9)

Rybnice je osada, část obce Háje nad Jizerou v okrese Semily. Nachází se asi 2 km na západ od Hájů nad Jizerou. Prochází zde silnice II/292. Je zde evidováno 80 adres. Trvale zde žije 146 obyvatel.

V osadě je i sbor dobrovolných hasičů, založený v roce 1892 (v rámci obce jsou další dva SDH v Dolní Sytové a v Loukově).

Rybnice je také název katastrálního území o rozloze 5,231556 km2. V katastrálním území Rybnice leží i Loukov.

Obec Benešov u Semil se nachází v okrese Semily, kraj Liberecký. Žije zde 873 obyvatel.

Obec byla založena jako lesní lánová ves ve druhé polovině 13. století Benešem z Vartemberka. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1411, kdy ves patřila k semilskému panství.

Dlouholetá tradice SDH, areál v Podolí, sportovní areál, tenisové kurty.

Pamětihodnosti
Socha Mistra Jana Husa z roku 1901 uprostřed obce, nedaleko hřbitova
Kamenný kříž z roku 1788
Krytý dřevěný most přes Jizeru
Dvě výklenkové kapličky z 19. století
Venkovský dům čp. 105
Hospoda čp. 24
Venkovské usedlosti čp. 4, 25, 73, 107, 115

Mineralogická lokalita
Území obce patří mezi významné mineralogické lokality v oblasti Geoparku Český ráj. Zdejšími horninami jsou čedičové andezity neboli melafyry spodního lávového proudu, tvořícího deskovité těleso v uloženinách vrchlabského souvrství z období permu. V dutinách, rozsedlinách a mandlích melafyrů se nachází amfibol, aragonit a delessit, dále se zde vyskytuje dolomit, hematit, onyx, achát, karneol, kalcit, ametyst a phillipsit.

Sdílení
Please wait...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *