Kostel svatého Jana Křtitele Újezd pod Troskami

8

Zdarma stáhnout obrázek pro volné využití.

Pomohl jsem vám? Přispějte mi na kafe.

Stáhnout obrázek

Kostel svatého Jana Křtitele v Újezdě pod Troskami v oblasti Českého ráje je sakrální stavbou ležící na okraji osady při silnici u hřbitova.

Stojí na místě staršího kostela, který shořel 25. května 1866 po úderu blesku. Stavba nového kostela však začala nedlouho poté podle plánů J. Prevota. V roce 1871 byl kostel vysvěcen. Za plně dokončený se považuje od 1874.

Kostel je pseudorománský, trojlodní se stejnými loděmi a příčnou lodí. Presbytář je obdélný a půlkruhovitě uzavřený. Kostel má západní hranolovou věž. Zevně je ozdoben obloučkovým vlysem a vysokými okny s trojdílnou kružbou. Uvnitř je sklenut křížově na pilířích. V bočních lodích se nacházejí empory.

Vnitřní zařízení je pseudorománské, pocházející z období výstavby kostela. Hlavní oltář je sloupový, portálový. Podobně jsou zhotovené i boční oltáře, přičemž levý oltář nese obraz Panny Marie a oltář vpravo starší obraz sv. Filipa a Jakuba, dílo pocházející z 18. století.

Sdílení
Please wait...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *