Západonilská horečka

0
You are here:
< Back

Západonilská horečka

Západonilská horečka (anglicky: West Nile fever) je virové onemocnění, které je způsobeno flavivirem (rodina flaviviridae) označovaným jako západonilský virus. U většiny nemocných probíhá infekce zcela asymptomaticky. Inkubační doba je 3–14 dní. Původce choroby se obvykle dostává do lidského organismu ze slinných žláz infikovaného komára. Některá zvířata nemají žádné projevující se příznaky onemocnění.

Horečka (rozcestník)

Horečka může být: horečka – fyziologický projev v organizmu, kdy se zvyšuje jeho tělesná teplota nad obvyklou fyziologickou hodnotu názvy nemocí – horečka – zvířecí virové onemocnění ovcí a koz

Kite Mosquito Patch

Kite Mosquito Patch (KMP) je koncept produktu malé náplasti, kterou osoba nosí na šatech a chrání ji před bodnutím od komárů. Náplast uvolňuje do okolního prostředí netoxické látky, které blokují schopnost komárů sledovat a detekovat lidi. Vývojáři náplasti uvedli, že nositel náplasti je pro komáry „neviditelný“ a je chráněn asi na 48 hodin.

Repelent

Repelent (z lat. repellens zahánějící, zapuzující) je chemická látka, která se aplikuje na kůži, oblečení či jiné povrchy, a odpuzuje hmyz (či obecně členovce). Kromě repelentů se používají i odpuzovače hmyzu na bázi zvuku (ultrazvuk), která však mají pochybný efekt. Příkladem účinné látky v repelentu je eukalyptol nebo nejběžnější diethyltoluamid (DEET).

Dengue

Horečka dengue je infekce, kterou způsobuje virus dengue, přenášený komáry. Horečka dengue je také známá jako „horečka lámající kosti“ − může totiž působit lidem takovou bolest, že jim připadá, jako by se jim lámaly kosti. K symptomům nemoci patří horečka, bolesti hlavy, kožní vyrážka podobná spalničkám a bolesti svalů a kloubů. U některých lidí se horečka dengue může rozvinout do jedné ze dvou život ohrožujících forem. První z nich je hemoragická horečka dengue, která způsobuje krvácení a výrazné snížení hladiny krevních destiček (umožňujících srážení krve). Druhou formou je šokový syndrom dengue, který je příčinou nebezpečně nízkého krevního tlaku.

Solenofágní hmyz

Solenofágní hmyz, též solenofág, (termín vzniklý složením z latinského solenos – trubka, roura a fagos – pohlcující potravu) je krev sající (bodavý) hmyz, který má dlouhé a tenké bodavé ústrojí (dovoluje rychlé sání přímo z cévy), takže se netvoří hematom. Bodnutí není bolestivé a k sání dochází obvykle opakovaně v krátkých intervalech, a to i několikrát za den. Mezi solenofágy řadíme blechy, vši a komáry. Bodavý (krev sající) hmyz (někdy též hematofágní hmyz) můžeme tedy podle typu bodavě-sacího ústrojí zařadit do dvou kategorií: solenofágní a thelmofágní hmyz.

Ornitologie

Ornitologie (z řeckých slov ornis – pták a logos – věda) je zoologická věda zabývající se studiem ptáků a jejich životem.HistorieV historii ornitologie se odráží trendy v historii biologie. Zahrnují přechod od pouhého popisu ptáků k identifikaci vzorců a pochopení procesů s vytvářením modelů.Člověk pozoroval ptáky od pradávna a kamenné kresby v jeskynních jsou jedny z nejstarších záznamů dokazujících zájem o ptactvo. Ptáci byli důležití také jako zdroj potravin. Ve vykopávkách osady z rané doby kamenné bylo objeveno až 80 druhů kostí ptáků.V kulturách po celém světě mají bohatou slovní zásobu vztahující se k popisu ptáků. Tradiční ptačí jména jsou často založena na podrobné znalosti jejich chování, mnoho jmen je zvukomalebných a jsou stále používána. Znalost tradic je i nadále důležitá, zejména v důsledku jejich významu v ochraně životního prostředí. Většina těchto informací prošla ústní tradicí (viz ethno-ornitologie). Lov ptáků rovněž vyžadoval značné znalosti jejich zvyků. Chov drůbeže a sokolnictví se praktikuje od pradávna v mnoha částech světa. Umělé líhnutí drůbeže bylo praktikováno v Číně (246 př. n. l.) a Egyptě (nejméně 400 př. n. l.). Egypťané také ukázali velkou znalost ptáků využíváním ptačích symbolů v hieroglyfech, z nichž mnohé, ač stylizované, jsou stále rozpoznatelné.

Epilepsie

Epilepsie (starší český výraz padoucnice) je onemocnění mozku charakterizované výskytem epileptických záchvatů. Epileptické záchvaty jsou epizody náhlé a přechodné abnormální funkce mozkové aktivity, které se projevují dočasnou změnou vědomí či vnímání, chování, hybnosti či citlivosti. Epilepsie je jedním z nejčastějších chronických neurologických onemocnění, vyskytuje se celosvětově, postihuje ženy i muže, jedince všech věkových kategorií i etnik.

Diethyltoluamid

Diethyltoluamid, též N,N-diethyl-meta-toluamid či DEET (systematický název N,N-diethyl-3-methylbenzamid) je nažloutlá olejovitá kapalina. Je nejpoužívanější aktivní složkou v repelentech proti hmyzu. Aplikuje se na kůži nebo oblečení, především pro odpuzení komárů. Chrání také proti klíšťatům, která přenášejí vážné nemoci.

Sdílení

Comments are closed.