Pěnkavčí vrch Krkonoše

0
You are here:
< Back

Pěnkavčí vrch (německy Pinkenberg) je vrchol v České republice ležící ve východních Krkonoších.

Pěnkavčí je jeden z vrcholů rozsochy vybíhající jižním a posléze jihovýchodním směrem z nejvyšší hory Krkonoš Sněžky. Od ní je vzdálen asi 5 kilometrů. Od sousední severozápadně ležící Růžové hory ho odděluje mělké sedlo s nadmořskou výškou asi 1040 metrů. Směrem jihovýchodně k sedlu oddělujícímu sousední Červený vrch je již převýšení značnější a svah prudší. Sedlo leží v nadmořské výšce přibližně 900 metrů. Ostatní svahy Pěnkavčího vrchu jsou prudké a se značným převýšením.

Kromě západu a jihovýchodu, kde navazují sousední vrcholy, je Pěnkavčí vrch obklopen hluboce zaříznutými údolími. Severně je obtékán vodními toky v linii Messnerova strouha – Jelení potok – Malá Úpa, která se na opačné straně sousedního Červeného vrchu vlévá do Úpy velké. Pod jižním svahem vrchu teče právě zmíněná Úpa.

Smrkový les je přerušován četnými pasekami. Na jihovýchodním svahu se v okolí horských bud v lokalitách Pěnkavčí Vrch a Janovy Boudy vyskytují louky.

Prostor Pěnkavčího vrchu je protkán lesními cestami různých kvalit. Nejpodstatnější je cesta vedoucí od Portášových Bud na Janovy Boudy, která prochází jižně od vrcholu a po níž je vedena žlutě značená hřebenová trasa ze Sněžky k soutoku Úp. Zelená turistická značka sestupuje po severním svahu od Portášových Bud do Spáleného Mlýna.

V okolí sedla mezi Pěnkavčím a Červeným vrchem se nachází horské osady Pěnkavčí Vrch a Janovy Boudy, v okolí sedla s Růžovou horou pak uskupení Portášových Bud. Zejména na jižním a východním svahu se pak nachází zástavba okolních obcí Velká Úpa (místní část Pece pod Sněžkou) a Malá Úpa

Mezi Velkou Úpou a Portášovými Boudami je v provozu osobní lanová dráha. V zastavěných lokalitách se nachází několik menších lyžařských vleků.

Sdílení

Comments are closed.