Paseky nad Jizerou

0
You are here:
< Back

Paseky nad Jizerou

Paseky nad Jizerou jsou horská obec v okrese Semily, v Libereckém kraji, v západních Krkonoších na pomezí Jizerských hor, na pravé straně Jizerského dolu. Žije zde 251 obyvatel; množství chalup a dalších objektů slouží dnes rekreačnímu pobytu. Severní část území obce patří do Krkonošského národního parku, jižní část včetně hlavních sídelních celků do CHKO Jizerské hory. V Pasekách nad Jizerou se podniká významná firma EMBA spol. s r.o. (papírna).

Římskokatolická farnost Paseky nad Jizerou

Římskokatolická farnost Paseky nad Jizerou (lat. Passeca) je územní společenství římských katolíků v Pasekách nad Jizerou a okolí. Organizačně spadá do turnovského vikariátu, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze.

Kostel svatého Václava (Paseky nad Jizerou)

Římskokatolický farní kostel svatého Václava v Pasekách nad Jizerou je barokní sakrální stavba. Od 3. května 1958 je kostel chráněn jako kulturní památka České republiky. Historie – Kostel byl postaven v letech 1787–1789. Architektura – Jedná se o jednolodní stavbu se segmentově zakončeným presbytářem. Na severní straně se nachází sakristie a v západním průčelí hranolová věž.Kostel má uvnitř ploché stropy a zděnou kruchtu, která spočívá na dvou kamenných hranolových pilířcích se štukovou výzdobou.

Bílá skála (Krkonoše)

Bílá skála (německy Heidstein) je hora v západních Krkonoších, nacházející se 2 km východně od Příchovic a 4,5 km východně od Tanvaldu, zakončená výrazným křemencovým blokem, vystupujícím nad okolní les. S výškou 964 m n. m. jde o nejvyšší vrchol Kapradnické hornatiny, což je část Krkonoš západně od řeky Jizery. Křemencový písek těžený v okolí hory býval surovinou pro sklárnu v Rejdicích.

Zapadlí vlastenci

Zapadlí vlastenci je venkovský realistický historický román, který napsal Karel Václav Rais a ilustroval Adolf Kašpar. Nejprve byl vydán časopisecky roku 1893 ve Světozoru, roku 1894 u K. Šimáčka knižně. Příběh je ovlivněn zápisky Věnceslava Metelky, učitele v Pasekách nad Jizerou.

Havírna

Havírna je vesnice, část obce Bohutín v okrese Příbram. Nachází se asi 1,5 km na východ od Bohutína. Vesnicí prochází silnice I/18. Je zde evidováno 70 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 194 obyvatel. Havírna leží v katastrálních územích Bohutín o výměře 5,65 km² a Tisová u Bohutína o výměře 1,68 km².

Seznam kulturních památek v Pasekách nad Jizerou

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Paseky nad Jizerou v okrese Semily vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Jizerský důl

Jizerský důl je údolí v západní části Krkonoš a na území Krkonošského národního parku. Poloha – Dno dolu klesá ve směru severozápad – jihovýchod. Jeho svahy jsou velmi prudké s četnými skalními výchozy. Z východu ho svírají úbočí Čertovy hory a Janovy skály, ze západu pak úbočí Kapradníku. Horní konec dolu se nachází v nadmořské výšce 570 metrů u lokality Na Mýtě v místě soutoku Jizery a Mumlavy, dolní konec pak u Dolní Rokytnice.

Hospůdka Na Perlíčku

Horská chata a Hospůdka Na Perlíčku neboli Na Prdku (též zkráceně Prdek) je hospoda a horská chata v Krkonoších v katastru obce Paseky nad Jizerou.Objekt chaty čp. 222 se nachází přímo uprostřed netknuté přírody na pomezí Krkonošského národního parku a CHKO Jizerské hory, v nadmořské výšce 820 metrů nad mořem. Katastrálně patří do obce Paseky nad Jizerou, ale prakticky leží na jejím okraji uprostřed mezi obcemi Paseky nad Jizerou a Rejdice. Leží 80 m od stejnojmenného rozcestí „Na Perlíčku“, kterým prochází žlutá a zelená turistická trasa a cyklistické trasy č. 3018 a K3, 3085. V zimě podél chaty vede upravovaná běžkařská trasa a poblíž modrá sjezdovka zvaná „Prdecká magistrála“ Ski areálu Paseky nad Jizerou.

Pasecké hudební slavnosti

Pasecké hudební slavnosti se poprvé uskutečnily v roce 1990 a od té doby jsou pořádány každé léto až do současnosti. Místem jejich konání je kostel sv. Václava v Pasekách nad Jizerou. Pořadatelem je Svatováclavský sbor z Pasek nad Jizerou, spjatý s rodinou Waldmannů, která Pasecké hudební slavnosti iniciovala a každoročně má hlavní podíl na jejich konání.

Správa Krkonošského národního parku

Správa Krkonošského národního parku (též Správa KRNAP) je instituce pověřená péčí o Krkonošský národní park, která byla zřízena 17. května 1963 na české straně Krkonoš a sídlí ve Vrchlabí.

Turnovský vikariát

Turnovský vikariát je jedním z 10 vikariátů litoměřické diecéze. Skládá se z 36 farností. Okrskovým vikářem je turnovský děkan Václav Vlasák, vikariátním sekretářem Zdeněk Maryška, děkan v Sobotce.

Vesnicopis

Vesnicopis je dokumentární cyklus České televize vysílaný od 22. května 2011. Cyklus nabízí přehlídku různých obcí v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, jejich historii, architekturu i současný život, přičemž se snaží také zachytit úctu ke kulturnímu bohatství a tradicím. Pořadem provází Lumír Tuček, jako režiséři se postupně střídají Petra Všelichová, Benjamin Tuček, Adéla Kroupová, Jana Počtová, Tomáš Kudrna, Andrea Culková a Jiří Andrle.

Silnice I/14

Silnice I/14 je česká silnice I. třídy vedoucí severovýchodem Čech podél hranice s Polskem. Začíná v Liberci, vede podhůřím Jizerských hor a Krkonoš, přes Kladské pomezí, podhůřím Orlických hor a končí nedaleko Svitav. Propojuje města Jablonec nad Nisou, Vrchlabí, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Délka silnice je 196,0 km.

Okres Semily

Okres Semily je okres v Libereckém kraji. Jeho dřívějším sídlem bylo město Semily, vyšší počet obyvatel má však Turnov, který je současně významným silničním a železničním uzlem.

Okresní soud v Semilech

Okresní soud v Semilech je okresní soud se sídlem v Semilech, který je co do počtu soudců jeden z nejmenších českých okresních soudů a jehož odvolacím soudem je Krajský soud v Hradci Králové. Soud se nachází spolu s okresním státním zastupitelstvím v nové budově s bezbariérovým přístupem na Nádražní ulici č. 25 v místní části Podmoklice. Rozhoduje jako soud prvního stupně ve všech trestních a civilních věcech, ledaže jde o specializovanou agendu (nejzávažnější trestné činy, insolvenční řízení, spory ve věcech obchodních korporací, hospodářské soutěže, duševního vlastnictví apod.), která je svěřena krajskému soudu.

Seznam katastrálních území okresu Semily

V této tabulce je uveden kompletní výčet katastrálních území Okresu Semily, včetně rozlohy a sídel, které na nich leží.Celková výměra 698,95 km2PoznámkyExterní odkazy

Věnceslav Metelka

Václav, alias Věnceslav, Metelka (podle vysocké římskokatolické matriky narozených 15. září nebo podle poznámky svého otce v knize rodinných záznamů 17. září 1807 Sklenařice – 1. května 1867 Paseky) byl český učitel, houslař, houslista a písmák, prototyp „zapadlého vlastence“.

Sdílení

Comments are closed.