Klokočské skály lavička

Klokočské skály je přírodní rezervace ev. č. 918 v Jičínské pahorkatině, západně od obce Klokočí v okrese Semily v Libereckém kraji. Oblast spravuje AOPK ČR – regionální pracoviště Liberecko. Přírodní rezervace leží na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj, evropsky významné lokality Průlom Jizery u Rakous a Geoparku Český ráj.

Klokočské skály vytvářejí skalní město při hraně kuesty z kvádrových křemenných pískovců svrchního turonu až coniaku, ukloněných k jihozápadu. Nejvyšší bod (458 m n. m.) leží na strukturně denudačním hřbítku na jihovýchodě. Mírný strukturní svah kuesty ve střední a severozápadní části rozčleňují četné sufozní závrty, na příkrém svahu vznikly věže, sloupy a skalní stěny s tvary gravitačního odsedání a s mocnými úpatními haldami. Místy vznikly skalní výklenky, pseudokrasové jeskyně (řada z nich významná i archeologicky) a skalní hřiby. Skály jsou převážně zalesněné borovicí, místy s břízou. Na jihovýchodě je zřícenina skalního hradu Rotštejn. Jsou zde horolezecké objekty. Z linie skalních teras orientované ve směru SZ–JV jsou daleké výhledy na severní pohoří přes Rovenskou brázdu.

Klokočská kuesta bývá označována za “geomorfologickou učebnicí”, neboť na této relativně malé ploše lze spatřit prakticky všechny formy pískovcového skalního reliéfu. Klokočské skály jsou proto řazeny ke geologickým lokalitám národního významu.

Pod názvem Klokočská kuesta je to zároveň část geomorfologické jednotky náležící do celku Jičínská pahorkatina, podcelku Turnovská pahorkatina, okrsku Turnovská stupňovina a podokrsku Klokočsko-rovenské kuesty.

Sdílení
Please wait...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *